Corporate Recovery

 
Elders Consultancy adviseert bedrijven welke zich in kritische fases van de levenscyclus bevinden. Meestal wordt Elders Consultancy door de toezichthouder of aandeelhouder ingeschakeld. Het initiatief kan ook van de financier van de onderneming komen. De activiteiten van Elders Consultancy behelzen corporate recovery (en herstructurering) trajecten in de ruimste zin van het woord.  

 
Elders Consultancy heeft de juiste financiële, bedrijfseconomische, organisatorische, juridische en fiscale expertise die nodig is om de continuïteit van een onderneming in een kritische fase van haar bestaan slagvaardig te begeleiden. Er wordt meestal nauw samengewerkt met de advocaat, fiscalist en accountant van de klant. 

 
Enige acties die regelmatig worden geïnitieerd zijn het herstel van relaties met bestaande financiers, het voorkomen van faillissement en het realiseren van de noodzakelijke ombuigingen. Gedurende dit proces wordt, al dan niet met quick-scans & saneringsplannen, ondersteuning gegeven aan het dagelijkse management. Dit kan gebeuren op consultancy of interim basis waarbij - indien gewenst - een deel van het dagelijkse takenpakket van het management wordt overgenomen. Hierbij valt te denken aan de aansturing van de financieel administratieve processen, het debiteuren/crediteuren beheer, de bankrelaties en de uitvoering van reorganisaties, het afstoten van activa (w.o. vastgoed) en het reduceren van uitgaven op de kortst mogelijke termijn. 

 
Er zijn door Elders Consultancy meerdere fusies, herstructureringen en corporate recovery trajecten succesvol doorgevoerd.
Naast corporate recovery wordt opgetreden als adviseur bij fusie- en overname besprekingen en management buy-outs. Elders Consultancy wordt ook ingeschakeld bij het verkoopklaar maken van bedrijven; d.m.v. een sellers due-diligence worden de noodzakelijke opschoningen in kaart gebracht en via een informatie memorandum kan de onderneming op de markt gebracht worden. Naast deze activiteiten zijn er enkele adviestrajecten doorlopen waarbij het opzetten, uitwerken en begeleiden van joint-ventures centraal stond. Er is veel ervaring met het afstoten van vastgoed en het inkrimpen van m2 beslag van bedrijfsactiviteiten. 

 
Opdrachtgevers bevinden zich zowel in de profit als non-profit sector en opdrachten variëren in tijd en scope. Er wordt zowel interim management geleverd in kritieke fases van het bestaan van ondernemingen als consultancy diensten bij veranderingstrajecten en/of opstart/opheffing van bedrijfsonderdelen. Elders Consultancy werkt in diverse branches en beschikt over veel branchekennis op het gebied van bouw/vastgoed, gezondheidszorg, corporaties en de leisure sector. 

Elders Consultancy staat garant voor een duidelijke toegevoegde waarde van haar werkzaamheden bij het uitvoeren van opdrachten.