Curriculum Vitae

 
PERSOONLIJKE GEGEVENS:
Naam : Dieric Jan Elders (1964)
Adres : Mendelssohnlaan 7
Woonplaats : 1901 XP CASTRICUM
Telefoon : 0251.673137/06.53333001
Fax : 0251.673138
E-mail : info@eldersconsultancy.nl
Burg. Staat : Gehuwd
     
OPLEIDING:
1982-1987 : Erasmus Universiteit Rotterdam, Bedrijfseconomie
  : Specialisatie: organisatie advisering, change management
administratieve organisatie / interne controle
1987-heden : Diverse cursussen en congressen op het vakgebied
1991-2010 : Mindell/Schüpbach/Dworkin e.a. Process Oriented Psychology
Training in individual counseling, guiding change in large groups, conflict resolution and intercultural processes.
  : Portland (OR), Zürich, Copenhagen, Bratislawa, Amsterdam
     
WERKERVARING:
1989-heden : Elders Consultancy B.V.: interim management & organisatie advies
  : specialisatie change management, financieel management & vastgoedontwikkeling
  : Verzorgen van business plannen, haalbaarheidsstudies & due-diligence onderzoeken in diverse bedrijfstakken. Herstructureringen (financieel, organisatorisch, personeel & commercieel) en corporate recovery
  : Financieel Directeur a.i. van diverse commerciële bedrijven, omzet variërend van € 10 mio tot € 150 mio, investeringsportefeuilles tot € 4.5 mrd, werkmaatschappijen in Engeland, Duitsland, Frankrijk, België, Oekraïne, Tsjechië & China
1997-2001 : Rijksmuseum Amsterdam, Zakelijk Directeur
  : Topattractie 5 Nederland, top 10 musea wereld, 1.3 mio bezoekers
  : Portefeuille: Financiën (€ 30 mio), Personeel & Organisatie (350 fte), Fondsenwerving (€ 3 mio+), Automatisering & Informatisering, Commerciële Zaken (w.o. Directie Rijksmuseum Merchandising B.V. en Rijksmuseum E-commerce B.V.), Facilitair Bedrijf (w.o. gebouwenbeheer). Speciale taken: AO/IC optimalisatie, herstructurering & fusies, uitbesteding ondersteunende diensten, inkomstenoptimalisatie, inzet nieuwe media & ontwikkeling nieuwe markten
  : Verantwoordelijk voor voorbereiding & financiering renovatie Rijksmuseum-gebouwencomplex (€ 200 mio, w.o. ca. € 20 mio sponsoring).
  : Collectieve taken museumveld: Lid CAO delegatie werkgevers, Lid begeleidingscommissie stelselwijziging Rijksgebouwendienst VROM
1992-1997 : Theater Instituut Nederland, Zakelijk Leider (60 fte, € 4 mio)
  : Brancheorganisatie, begeleiding fusie tussen vier kunstorganisaties, reorganisatie, optimalisatie inkomsten, leiding operationele zaken.
  : Bouwdirectoraat: toprestauratie vijf zeventiende-eeuwse grachtenpanden (€ 3.5 mio, volledige marktfinanciering)
1989-1991 : The Amsterdam Summer University, Financial Manager
(5 fte, € 0.5 mio) Opzetten internationale zomer universiteit, spin-off activiteit Universiteit Amsterdam en Hogescholen Amsterdam
1996-2000 : Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, ontwikkelen en verzorgen postacademiale cursus financieel management voor kunstinstellingen
1989-1996 : Universiteit Utrecht, Centrum voor Beleid & Management
  : Ontwikkelen en verzorging postacademiale cursussen financieel management & personeel & organisatie voor de not-for-profit sector
  : Daarnaast div. onderdelen professioneel fondsenwerven
1989-1990 : Haagse Hogeschool sector Economie & Management, kerndocent bedrijfsorganisatie
1987-1988 : Digital Equipment Utrecht, Information Services Planner
     
BESTUURLIJKE EN TOEZICHTHOUDENDE WERKZAAMHEDEN
2016-heden : Raad van Toezicht ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland, MBO Onderwijs, 35.700 studenten, Balanstotaal € 265 mio, Omzet € 335 mio, Personeel 3.200 fte. Lid auditcommissie.
1997-heden : Raad van Toezicht Stichting Olympisch Stadion Amsterdam (portefeuille financiën), per 2017 Voorzitter Raad van Toezicht
  : Realisering renovatie Olympisch Stadion Amsterdam (€ 20 mio)
  : Turn-key realisering 12.000 m2 kantoorruimte t.b.v. SFB Vastgoed / Bouwinvest
2009-2017 : Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie Intermaris te Hoorn/Purmerend met 17.000 woningen in Noord-Holland, Balanstotaal € 1.960 mio, Omzet € 115 mio, Personeel 155 fte. Aandachtsgebieden: strategische samenwerkingsverbanden, maatschappelijke instellingen, overall financieel & strategisch beleid 2011-2012 Realisatie fusie Woningbouwcorporaties Intermaris Hoeksteen & Wherestad
2015-2016 : Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie WOONopMAAT met 9.600 eenheden in de Noordelijke IJmond, balanstotaal € 650 mio. Aandachtsgebieden: remuneratie commissie
2012-2015 : Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie De Key met 35.000 eenheden in Amsterdam/Zandvoort, balanstotaal € 3.900 mio. Aandachtsgebieden: voorzitter commissie vastgoed & wonen
1999-2011 : Raad van Toezicht Stichting Beheer Ouderenzorg Rivierenbuurt / Stichting PuurZuid
  : Realisering nieuwbouw (€ 12 mio), portefeuille financiën, fusie-integratie
2004-2010 : Voorzitter Raad van Commissarissen ABC Management Groep
2000-2008 : Voorzitter Raad van Toezicht Gerrit Rietveld Academie (HBO)
  : Bestuurlijke herstructurering, realisering renovatie en nieuwbouw (€ 23 mio)
2001-2003 : Raad van Commissarissen Groothandelsgebouwen N.V. te Rotterdam
  : Beursgenoteerd, Portefeuille: ontwikkelingstraject bouw- en vastgoeduitbreiding (120.000 m2 bvo, € 65 mio)
2001 : Raad van Commissarissen & Bestuur Gelredome N.V., Stichting Gelredome, financiële herstructurering, schuldsanering op q.q. zetel NUON
2001 : Raad van Commissarissen & Bestuur Stichting Betaald Voetbal Vitesse Arnhem, Vitesse Beheer B.V. en B.V. Vitesse Bestuurlijke & financiële herstructurering op q.q. zetel NUON
1997-2001 : Penningmeester Raad van Toezicht Stichting Nederlands-Vlaams Theater Festival
1999-2001 : Penningmeester Stichting Amsterdam Monumentenstad
  : Ondersteuning proces plaatsing Amsterdam op Unesco lijst Cultural Heritage
1998-2000 : Voorzitter Stichting Vrienden van het Light Vessel Trinity House LV94
1997-1998 : Voorzitter Vereniging van Eigenaren Duinresidentie Prinses zu Wied Castricum aan Zee, bewonersbegeleiding bouw 12 luxe appartementen (€ 4 mio)
1988-1998 : Penningmeester c.q. voorzitter van vele stichtingen en verenigingen in diverse sectoren

Previous page: Contact