Natura Artis Magistra

Financiële toetsing uitbreidingsplannen Artis Fase III, Savanne, dierverblijven, multimedia gebouw, parkeergarage, herhuisvesting museale onderdelen & (re)routing totale park

 

  • Rol: consultant financiële toetsing en inbreng leisure & commerciële elementen in planvorming
  • Parkeergarage 650 plaatsen, Insectarium, Vlinderkas en diverse dierenverblijven, 14 ha park, stichtingskosten n.t.b.
  • Periode 2003-2007

Artis staat voor een belangrijke beslissing: De laatste uitbreidingsmogelijkheid van het mooie binnenstedelijke dierenpark. Het huidige parkeerterrein kan onderkeldert worden met voorzieningen voor dierenverblijven en een parkeergarage voor 650 auto's. Tevens zal de Savanne uitgebreid gaan worden met verblijven voor de roofdieren en aaseters. Er komt een groot bassin voor de nijlpaarden dat vanuit de parkeergarage bezichtigd kan worden. De totale layout van het park zal worden bekeken waarbij routing, clustering van diersoorten, goede positionering van commerciële functies en multi media elementen bekeken zullen worden.

Een ambitieus project dat vanuit City Marketing termen een belangrijke upgrading van het gebied zal betekenen en waarbij Artis er naar streeft om in Nederland bij de Top 10 Leisure instellingen te komen en de Top 2 van de dierenparken.

 

 

Website: http://www.artis.nl