Uitbreidingen Waterland

 

  • Rol: consultant strategisch financierings- en sponsorplan (bureau Kraan)
  • Stichtingskosten € 70 mio
  • Periode 1996-1997

In de periode 1996-1997 is samen met Bureau Kraan (fondsenwerving en sponsoring) gewerkt aan een tweetal studies voor de financiering van de uitbreiding van het Noorder Dierenpark met het Waterrijk. In deze strategische studies zijn de mogelijkheden voor founders, sponsoren, fondsen en bancaire instellingen belicht, alsmede het werken met zogenaamde 'preferred suppliers'. Ook werden de stichtingskosten bekeken vanuit bouwteam optiek en mogelijke founding, c.q. bijdragen via algemene aanbestedingen. Het Noorder Dierenpark is in contact gebracht met een aantal marktpartijen die bij de realisatie van de eerste fase van dit omvangrijke project een belangrijke rol hebben gespeeld.

 

Website: http://www.noorderdierenpark.nl