Rijksmuseum Amsterdam (1885 e.v.)

Planontwikkeling en financiering restauratie gebouwencomplex Rijksmuseum Amsterdam, diverse renovaties & aanleg depots

 

  • Rol: zakelijk directeur Stichting Rijksmuseum Amsterdam; afgevaardigde RMA t.b.v. paritaire stuurgroep het Nieuwe Rijksmuseum met OCenW en VROM/RGD
  • 40.000 m2 bvo, stichtingskosten € 200 mio
  • Periode 1997-2001

Als Zakelijk Directeur van het Rijksmuseum Amsterdam is in de periode 1997-2001 een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Het Nieuwe Rijksmuseum Project. De visie van Henk van Os werd vertaald door Ronald de Leeuw en de museumstaf tot een nieuw concept voor museale presentatie waarbij de kunst en geschiedenis opstelling geïntegreerd zullen worden. Het project werd via nauwe samenwerking met het Ministerie van OCenW en de Rijksgebouwendienst naar een niveau getild waarop alle beleidsmakers en beslissers ja zeiden en er in een periode van anderhalf jaar lobby ruim 190 miljoen euro ter beschikking gesteld door het kabinet, het Ministerie van Financiën, OCenW en VROM, het Rijksmuseum zelf, de founder Royal Philips Electronics en de hoofdsponsor SponsorBingo Loterij. Hiermee werd de droom werkelijkheid en kan het project integraal gerealiseerd worden.

 

Rijksmuseum Amsterdam 1885

Als aanvoerder van de troepen in het Rijksmuseum werden de diverse vooronderzoeken gedaan; van funderingsonderzoek t/m grondwaterstromen, van werktuigbouwkundige eisen tot programma's voor de intensieve fysieke & electronische beveiliging. De noodzakelijke scenario's voor het museum werden doorgerekend, maatregelen werden genomen voor het adequaat doorfunctioneren van het museum (en de ondersteunende organisatie) tijdens deze mega operatie en risico's werden ingedekt. Als lid van de stuurgroep van het Nieuwe Rijksmuseum (tezamen met de directeur generaal OCenW en VROM/RGD) werd de Europese architectenselectie met de Rijksbouwmeester doorlopen.

Als voorbereiding op de grootscheepse renovatie werden een aantal proefprojecten gerealiseerd zoals de ondergrondse depots en de restauratie van het publieksrestaurant.

 

Cuyperscafe - Publieksrestaurant

Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van het project was de verzelfstandiging van het Rijksmuseum in 1995 en de professionaliseringsslag die werd geleverd in de jaren daarna.

In onderstaande grafieken is aangegeven hoe in de jaren van het zakelijk directoraat de financiële performance van het museum was. De gezonde financiële huishouding heeft mede zorggedragen voor het vertrouwen van de politiek in dit unieke en omvangrijke project.

Financiele helderheid t.b.v. succesvolle start project: Meerjarenoverzicht_1997-2000

Website: http://www.rijksmuseum.nl