Torendael

Woonzorgcentrum van de Stichting Puur Zuid

Woonzorgcentrum met vele faciliteiten, w.o. internetcafé & kinderopvang en aanleunwoningen, Amsterdam

 

  • Rol: lid van de Raad van Toezicht Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt/Puur Zuid (1999-2006), lid van het Bestuur Stichting Beheer Ouderenzorg Rivierenbuurt/Stichting Puur Zuid Beheer (1999-2011)
  • Zorgcentrum met 150 plaatsen en 30 aanleunwoningen, 13.000 m2 bvo, stichtingskosten € 12 mio
  • Periode 2000-2002 Torendael, 2004-2005 dienstencentrum

Als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt/Puur Zuid (bouwportefeuille) en als bestuurslid van de betreffende beheersstichting is er betrokkenheid geweest bij het tot stand komen van een uiterst mooi ouderenzorgcomplex in de Rivierenbuurt Amsterdam. Er is een complex ontstaan waar alle ouderen in mooie lichte units gehuisvest worden met ieder een individueel huisnummer met straatnaam en brievenbus. Er zijn mooie zalen gecreëerd voor de gezamenlijke functies en er is een internetcafé voor de ouderen en buurt opgenomen evenals een kinderdagverblijf. De AWBZ financiering zorgt voor duidelijke maar redelijk rigide normeringen voor de bouw; door het verzilveren van oude grondposities kwamen er echter extra middelen vrij voor dit bijzondere project. In 2006 is vanuit de beheersstichting een dienstencentrum voor de buurt gerealiseerd.

 

Website: http://www.puurzuid.nl