Vastgoedontwikkeling

Elders Consultancy is betrokken bij de navolgende projecten: (Klik voor meer informatie)

 

City Living Studenten Hotels [Meer info]

Acquisitie en (her)ontwikkeling van binnenstadslocaties in Universiteitssteden
 • Rol: Financiele strategie, initiator/acquisitie van ontwikkelingen, strategische onderhandelingen
 • Toplocaties in binnensteden vanaf 10.000 m2 tot 30.000 m2
 • Periode: 2008-heden

Olympisch Stadion Amsterdam (1928) [Meer info]

Renovatie en herontwikkeling bedrijfsruimtes & sportfaciliteiten met internationale A-Status voor Atletiek.
 • Rol: penningmeester bestuur Stichting Olympisch Stadion Amsterdam
 • 14.000 m2, stichtingskosten € 20 mio
 • Periode 1997-heden

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis [Meer info]

Begeleiding eindfase nieuwbouw en (her)ontwikkeling ziekenhuis, vele renovatie projecten.

 • Rol: Bouwdirecteur
 • 68.000 m2 binnenstedelijk ziekenhuis, budget € 95 mio
 • Periode 2004-2016

PuurZuid [Meer info]

Realisatie diverse nieuwe zorgcomplexen voor Welzijn & Ouderenzorg organisatie in Amsterdam Zuid/Rivierenbuurt.

 • Rol: Bouwdirecteur
 • Nieuwbouw De Peelhorst, stichtingskosten € 8 mio, Nieuwbouw Schinkelhaven, stichtingskosten € 15 mio
 • Periode 2009-2015

Zaans Medisch Centrum [Meer info]

 • Rol: Alliantiedirecteur
 • Nieuwbouw Zaans Medisch Centrum van 40.000 m2 en Zorgboulevard van ca. 13.000 m2, 1100 parkeerplaatsen, 8 ha terreinontwikkeling, stichtingskosten ca. € 150 mio
 • Periode: 2011-2012

KNRM [Meer info]

Herontwikkeling van toplocaties aan kust met de vestiging van nieuwe mixed use functies.

 • Rol: financiële Strategie en ontwikkelaar/initiator
 • Vestigingen van 250 m2 tot 3.000 m2
 • Periode 2009-2012

Project Oostereiland te Hoorn Meer info

Herontwikkeling Oostereiland te Hoorn (1668/1870)

 • Rol: financiële strategie en gedelegeerd ontwikkelaar
 • Top locatie in Markermeer/Binnenstad Hoorn 10.000 m2 Hotel, Horeca, Fillmhuis, Museum, Kantoren, Appartementen
 • Periode 2008-2011

Missiehuis (1928) Meer info

Herontwikkeling Missiehuis te Hoorn (1928)

 • Rol: financiële strategie en ontwikkelaar
 • Top kantorenlocatie 5.000 m2 + individuele kantoorvilla's & galerie
 • Periode 2005-2011

EkoPlaza natuurvoedingsketen Meer info

Financiële strategie en vestigingsvraagstukken

 • Rol: Financieel adviseur
 • Vestigingen van 500 m2 tot 2.000 m2
 • Periode 2004-2007

Natura Artis Magistra Meer info

Financiële toetsing uitbreidingsplannen Artis Fase III, Savanne, dierverblijven, multimedia gebouw, parkeergarage, herhuisvesting museale onderdelen & (re)routing totale park

 • Rol: consultant financiële toetsing en inbreng leisure & commerciële elementen in planvorming
 • Parkeergarage 650 plaatsen, Insectarium, Vlinderkas en diverse dierenverblijven, 14ha park,stichtingskosten n.t.b.
 • Periode 2003-2007

Pakhuis 'De Zwijger' (1934) Meer info

Herontwikkeling Pakhuis 'De Zwijger' tot "Center for Media and Urban Culture

 • Rol: consultant financiële toetsing en procesbegeleiding planvorming
 • 6.000 m2 bvo, stichtingskosten €11 mio
 • Periode 2003-2006

Special Sports Meer info

Luxe 'sports- and healthclubs' te Amstelveen, Zoetermeer en Landgraaf, topsegment van de markt

 • Rol: financieel toezichthouder t.b.v. aandeelhouders; herfinancieringen en uitbreidingsstrategie. Haalbaarheidsstudies diverse locaties in binnen en buitenland.
 • 2.000 tot 5.000 m2, marktconforme huren & upgrading complexen
 • Periode 2002-2004

Zuidas Kunstfuncties Meer info

Haalbaarheidsstudies naar diverse kunstfuncties op de Zuidas te Amsterdam

 • Rol: consultant
 • n.t.b.
 • Periode 2000-2004

Groothandelsgebouw Rotterdam (1950) Meer info

Grootste commerciële kantoorgebouw in Nederland, revitalisering bedrijfs-, winkel- en kantoorruimte te Rotterdam

 • Rol: lid van Raad van Commissarissen Groothandelsgebouwen NV (bouwportefeuille & vastgoed uitbreiding)
 • 120.000 m2 bvo, stichtingskosten €65 mio
 • Periode 2001-2003

Gerrit Rietveld Academie (1966) Meer info

HBO Kunstacademie Amsterdam, nieuwbouw werkgebouw, ateliers, presentatieruimte, onderwijsruimtes en kantoren; renovatie Rietveld gebouw.

 • Rol: voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gerrit Rietveld Academie
 • 15.000 m2 bvo, stichtingskosten € 23 mio
 • Periode 2000-2008

Torendael Meer info

Woonzorgcentrum van de Stichting Puur Zuid Woonzorgcentrum met vele faciliteiten, w.o. internetcafé & kinderopvang en aanleunwoningen, Amsterdam

 • Rol: lid van de Raad van Toezicht Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt/Puur Zuid (1999-2006), lid van het Bestuur Stichting Beheer Ouderenzorg Rivierenbuurt/Stichting Puur Zuid Beheer (1999-2011)
 • Zorgcentrum met 150 plaatsen en 30 aanleunwoningen, 13.000 m2 bvo, stichtingskosten

Rijksmuseum Schiphol Amsterdam Meer info

Planontwikkeling & businessplan museum/winkelunit in vertrekhal Schiphol Airport

 • Rol: directeur Rijksmuseum Schiphol B.V.; consultant financiële begeleiding realisatie t.b.v. RMA
 • 300 m2 nvo, stichtingskosten € 2.5 mio
 • Periode 2000-2002

Rijksmuseum Amsterdam (1885 e.v.) Meer info

Planontwikkeling en financiering restauratie gebouwencomplex Rijksmuseum Amsterdam, diverse renovaties & aanleg depots

 • Rol: zakelijk directeur Stichting Rijksmuseum Amsterdam; afgevaardigde RMA t.b.v. paritaire stuurgroep het Nieuwe Rijksmuseum met OCenW en VROM/RGD
 • Periode 1997-2001

Noorder Dierenpark Emmen Meer info

Uitbreiding dierenpark met Waterland

 • Rol: consultant strategisch financierings- en sponsorplan (bureau Kraan)
 • Stichtingskosten € 70 mio
 • Periode 1996-1997

Theater Instituut Nederland (1621 e.v.) Meer info

Toprestauratie vijf zeventiende eeuwse grachtenpanden (w.o. het beroemde Bartolotti huis), Herengracht, Amsterdam

 • Rol: bouwdirecteur/zakelijk directeur Stichting Theater Instituut Nederland
 • 4.000 m2 nvo, stichtingskosten € 3.5 mio
 • periode 1995-1997, 2002-2008
Previous page: Welkom Next page: City Living: The Student Hotel