Zuidas Kunstfuncties 

haalbaarheidsstudies naar diverse kunstfuncties op de Zuidas te Amsterdam

  • Rol: consultant
  • n.t.b.
  • Periode 2000-2004

In de afgelopen periode is er voor marktpartijen en culturele (& leisure) instellingen onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een vestiging in het plangebied Zuidas te Amsterdam. Hierbij werden businessplannen vervaardigd en huisvestingsstudies verricht waarbij m.n. aandacht werd besteed aan publieksbereik, toegankelijkheid en architectuur.

Initiatieven werden op hun haalbaarheid getoetst waarbij m.n. ondersteunende inkomstenbronnen zoals horeca en merchandising goed werden bekeken en berekend. Lobby en vestigingskeuzes werden bekeken vanuit de potentie van de instelling en het gehele plangebied.

 

Website: http://www.zuidas.nl